Voorgezet onderwijs
 

Jongeren van 12 t/m 16 jaar kunnen bij ons terecht als ze moeilijkheden hebben met leren. Dit kan gaan om het aanleren hoe te leren of om te leren plannen, maar ook bij inhoudelijke problemen met een vak kan er geholpen worden. 

Huiswerkbegeleiding kost € 17,50 per uur en wordt maandelijks achteraf gefactureerd op basis van werkelijke uren.

Op woensdag wordt er geen huiswerkbegeleiding gegeven

Coaching / Planning
2 keer een half uur in de week € 30,00