Kosten die u maakt voor kinderopvang kunt u (gedeeltelijk) terugontvangen via de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor toeslagen en hoe hoog deze toeslagen voor u zijn. Het is altijd de moeite waard om deze toeslag aan te vragen! Wij maken een berekening voor u n.a.v. de vraag. Wacht niet te lang met het aanvragen van de toeslagen, er wordt nog met terugwerkende kracht van 3 maanden verrekend.

 BSO:                                                                                                                                                                                                                                                           

 • Dagopvang is van 7.30 uur-18.00 uur.
 • Tijdens schoolweken aansluitend aan de schooltijden tot 18.00 uur.
 • Woensdag gesloten                                                                                             
 • Wij verzorgen de lunch voor de kinderen die er om 12.00 uur zijn, zij hoeven geen eten of drinken me te nemen.
 • Voorschoolse opvang is inclusief ontbijt   
 • Gesloten tijdens de middelste 2 weken van de zomervakantie (regio midden Nederland)
 • Gesloten tijdens de kerstvakantie. (2 weken)

Tarief BSO en VSO 2024

 • Tarief BSO €  9,62 p.u.
 • Tarief VSO €10,56 p.u.                                                                                                                                                                                                                                                       

  Kinderdagverblijf:

 • Maandag t/m vrijdag 7.30 - 18.00 uur, vakanties gelijk aan de bso
 • Wij verzorgen de lunch en een fruitmoment voor de kinderen. Eten en drinken meenemen is niet nodig.
 • Zolang een kindje flesvoeding krijgt, zelf voeding meenemen.
 • Graag een fles, slaapzak, luiers, knuffel en speen meenemen.

Tarief KDV 2024:

 • €10,58 per uur

Peutergroepen:

 • Alleen tijdens de 40 schoolweken, vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk met de scholen in de regio midden Nederland (uitzondering is vaak de meivakantie)
 • Kinderen die 's ochtends komen graag een beker drinken en een luier meegeven
 • Kinderen die 's middags komen graag een beker drinken en een broodje (en indien nog nodig een luier) meegeven ( de middag geldt alleen voor Elspeet)

Tijden peutergroepen Elspeet: 

 • Maandag- t/m vrijdagochtend 8.15 - 11.45 uur
 • Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 12.00 - 15.30 uur

Tijden peutergroepen Uddel:

 • Maandag- t/m vrijdagochtend 8.15 - 12.15 uur (let op: de tijden wijken iets af i.v.m. afspraken binnen de verschillende gemeentes)

Tarief Peutergroepen 2024:                                                         

 • Normaal tarief is € 10,99 per uur, dit geldt voor betalingen met toeslagen via de belastingdienst.
 • In de gemeente Nunspeet geldt dat als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslagen (dit kan zijn omdat één van beide ouders niet werkt of om andere redenen), de gemeente subsidies verstrekt om het toch mogelijk te maken om uw kind deel te laten nemen. Er wordt dan op basis van het inkomen een ouderbijdrage gevraagd. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, dan helpen wij u hierbij graag. In de gemeente Apeldoorn is er nog geen regeling voor deze gezinnen, maar er is ons toegezegd dat dit in het najaar 2023 waarschijnlijk gaat veranderen.

VVE (vroeg-voorschoolse educatie)

Dit is een programma voor kinderen met (kans op) een taalachterstand. Kinderen kunnen hiervoor in aanmerking komen door een verwijzing van het CJG. Voor dit programma verstrekken de gemeentes subsidie, waardoor kinderen vaker kunnen komen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Verzuimdagen

Bij de peutergroepen verwachten wij de kinderen tijdens de schoolweken, zij hebben geen recht op inhaaldagen.
Als kinderen bij het kinderdagverblijf of de bso een keer niet kunnen komen, worden er tegoeduren verstrekt, die op een ander moment weer ingezet kunnen worden.